Polityka Prywatności

FLYER_AVIATION Sp. z o.o. jest firmą, dla której ochrona prywatności jest sprawą największej wagi. Z niniejszej Polityki Prywatności dowiesz się jakie DANE OSOBOWE gromadzimy, w jaki sposób je przetwarzamy oraz jakich standardów przestrzegamy.

Prosimy o zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności zanim skorzystasz z SERWISU. Zamieszczenie danych osobowych w SERWISIE oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie DANYCH OSOBOWYCH przez FLYER_AVIATION Sp. z o.o. Jeśli nie akceptujesz Polityki Prywatności, nie możesz korzystać z SERWISU. W przypadku pytań lub wątpliwości, skontaktuj się z nami korzystając z danych kontaktowych podanych na końcu Polityki.

Definicje:

AKTUALNE REGULACJE PRAWNE:

  • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) oraz
  • USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Z DNIA 28.09.1997 R. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z poprawkami)
    DANE OSOBOWE: To wszelkie dane Odbiorców definiowane oraz przetwarzane zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi

SERWIS: serwis internetowy https://flyer_aviation.com

FLYER_AVIATION Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-642, przy ul. Świeradowskiej 42, NIP: 5222908702, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000312391.

POLITYKA: Dokument, który właśnie czytasz. To zbiór zasad dotyczących Przetwarzania DANYCH OSOBOWYCH.

PRZETWARZANIE: Czynności, których dokonujemy na DANYCH OSOBOWYCH. Do tych operacji należą: zbieranie, przechowywanie, zmienianie, utrwalanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie DANYCH OSOBOWYCH.

REGULAMIN: Dokument, w którym określamy warunki korzystania z SERWISU.

Do czego potrzebujemy Twoich danych?

Odwiedzając nasz SERWIS w sposób automatyczny zbierane są informacje wysyłane przez Twoją przeglądarkę przy pomocy plików cookies. Informacje te mogą zawierać takie dane jak: adresy IP, lokalizację, typ przeglądarki, odwiedzone strony na naszym serwisie oraz inne dane. Dane te wykorzystujemy, aby dostosować serwis do indywidualnych potrzeb, w celach statystycznych, technicznych oraz w celu zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy z Klientem.

Podczas korzystania z SERWISU oraz w kontakcie bezpośrednim możemy Cię prosić o podanie niektórych DANYCH OSOBOWYCH. Nigdy nie prosimy o podanie danych, które nie są nam niezbędne. Podanie DANYCH OSOBOWYCH jest dobrowolne. Jeśli nie wyrazisz zgody na podanie DANYCH OSOBOWYCH, o które prosimy, nie uzyskasz dostępu do funkcjonalności SERWISU.

O jakie DANE OSOBOWE Cię prosimy?

Gdy jesteś zainteresowany naszymi usługami i prosisz o ofertę poprosimy Cię o podanie danych: imię, nazwisko, nazwę firmy, którą reprezentujesz oraz adres e-mail. Opcjonalnie możesz podać numer telefonu.

Podczas rejestracji na nasze usługi poprosimy Cię o podanie danych: nazwę, adres, NIP, Regon oraz formę prawną firmy, którą reprezentujesz a także o imię, nazwisko i adres e-mail osoby kontaktowej oraz o imiona, nazwiska, adresy e-mail oraz telefony kursantów.

Gdy chcesz otrzymywać od nas newslettery z promocjami i ofertami poprosimy Cię o podanie adresu e-mail i opcjonalnie imienia.

Podczas korzystania z SERWISU zbieramy o Tobie dane: adres IP, domenę, typ systemu operacyjnego oraz dane identyfikacyjne przeglądarki.

Przetwarzamy Twoje DANE OSOBOWE:

W celu świadczenia usług związanych z naszą działalnością.

W celach marketingowych, tzn. przesyłania Ci naszych informacji handlowych oraz informacji handlowych które dotyczą naszych partnerów. Przed ich wysłaniem zawsze pytamy Cię o zgodę.

W celach analitycznych.

W celach archiwalnych.

Niektóre Twoje dane przetwarzamy w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez nas polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Gdy przekażesz nam swoje DANE OSOBOWE, stajemy się ich administratorem zgodnie z art. 7 pkt 4 USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy Twoje DANE OSOBOWE wyłącznie za Twoją zgodą lub gdy zezwalają na to przepisy prawa.

Przechowujemy Twoje DANE OSOBOWE przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy oraz statystycznych i archiwizacyjnych maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Co możesz zrobić z przetwarzanymi przez nas Twoimi DANYMI OSOBOWYMI?

Uzyskać od nas informację, jakie dane i w jaki sposób są przetwarzane

Poprawiać oraz aktualizować swoje DANE OSOBOWE

Odwołać zgodę Przetwarzania Twoich DANYCH OSOBOWYCH

Żądać usunięcia Twoich DANYCH OSOBOWYCH w części lub w całości.

Wnieść skargę do organu nadzorczego.

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich DANYCH OSOBOWYCH stosując procedury oraz zachowując poufność przekazanych informacji. Spoczywają na nas jako na Administratorze DANYCH OSOBOWYCH również obowiązki wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Poza przekazanymi nam DANYMI OSOBOWYMI stosujemy pliki cookies (pliki z danymi informatycznymi, zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz w taki sposób, aby możliwe było ich ponowne odczytanie po ponownym połączeniu z SERWISEM). Wykorzystujemy je, aby udoskonalać nasz SERWIS, dostosować SERWIS do Twoich potrzeb oraz do celów statystycznych. Wykorzystujemy kilka rodzajów plików cookies: funkcyjne (zapewniają dodatkowe funkcje SERWISU) oraz statystyczne (służą nam do celów statystycznych). W każdej chwili możesz zrezygnować z korzystania z plików cookies. W tym celu skorzystaj z ustawień swojej przeglądarki. Gdy zdecydujesz się pozostać w Serwisie bez ich wyłączania, wyrażasz zgodę na ich pobieranie.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, możesz się z nami skontaktować:

Mailowo: [email protected]

Pisemnie, na adres:
FLYER_AVIATION Sp. z o. o.
ul. Świeradowska 42
02-662 Warszawa

 

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Aktualna wersja Polityki Prywatności znajduje się w Serwisie w dziale „Polityka Prywatności”.